OVERSIKT OVER LANDETS VOLDTEKTS MOTTAK

MOTTAK - ØSTLANDET

Akershus
Legevakten i Asker og Bærum, overgrepsmottaket
Postboks 83, 1309 Rud
Tlf: 67 52 20 20

Drammen    
Overgrepsmottaket ved Legevakta i Drammensregionen IKS
Dronningsgata 28, 3019 Drammen
Tlf: 32 26 90 00
 

Elverum    
Elverum sykehus, Gyn.avd., overgrepsmottak
2418 Elverum
Tlf: 06200
     
Fredrikstad    
Overgrepsmottak i Østfold
Fredrikstad & Hvaler legevakt, Kongensgt. 4B, 1606 Fredrikstad
Tlf: 69 36 78 70
 
Gjøvik    
Gjøvik IK legevakt, overgrepsmottaket
Kyrre Greppsgt. 11, 2819 Gjøvik
Tlf: 61 13 70 00
 
Oslo    
Mottak voldtekt/seksuelle overgrep
Oslo kommune Legevakten, Storgt. 40, 0182 Oslo
Tlf: 23 48 70 90

Romerike og Follo
Overgrepsmottaket, Oslo kommune, Legevakten har nå overtatt ansvaret
for personer utsatt for seksuelle overgrep fra Romerike, Rømskog og
Follo (unntatt Vestby). Personer fra disse kommunene har samme tilbud
som Oslos befolkning.
Oslo kommune Legevakten, Storgt. 40, 0182 Oslo
Tlf: 23 48 70 90


Vestfold
SO-mottaket i Vestfold
Ta kontakt med legevakten:

  • Sandefjord tlf 334 56 700
  • Horten 330 87 000
  • Tønsberg  tlf 333 16 350
  • Larvik tlf 331 85 800


MOTTAK - SØRLANDET

Arendal
Voldtektsmottaket ved legevakten i Arendal
Tlf: 815 32 999
Adresse:    Serviceboks 605, 4809 Arendal 
     
Kristiansand    
Mottak for volds- og overgrepsutsatte i Kristiansand
Egveien 102, 4615 Kristiansand
Tlf: 38 07 69 00 / 38 07 69 15
 
 
Skien    
Overgrepsmottaket i Telemark
Skien IK legevakt, Ulefossv. 55, 3710 Skien
Tlf: 35 00 25 00


MOTTAK - VESTLANDET

Bergen
Bergen Legevakt - Voldtektsmottaket
Tlf: 55 56 87 00 

     
Sunnfjord og Ytre Sogn
Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevakt
116 117 AMK

Førde

Overgrepsmottak for Sogn og Fjordane
Førde Sental Sykehus, 6801 Førde
Tlf: 57 83 90 00
     
Haugesund
Voldtektsmottaket Helse Fonna
Postboks 2160
Tlf: 52 73 20 00
     
Kristiansund
Nordmøre Voldtektsmottak
Kristiansund Sykehus, H. Døhlensgt. 1, 6508 Kristiansund
Tlf: 71 12 13 60
 
Molde    
Overgrepsmottaket i Molde
Molde Sjukehus, Parkv. 81, 6412 Molde
Tlf: 71 25 33 33
     
Stavanger    
Voldtektsmottaket i Stavanger
Stavanger Legevakt, Arm. Hansensvei 30, 4011 Stavanger
Tlf: 51 51 02 02 / 41 60 61 12
 
Ålesund    
Overgrepsmottaket i Ålesund
Ålesund IK Legevakt, Ålesund Sykehus, 6026 Ålesund
Tlf: 70 14 31 13


MOTTAK - TRØNDELAG

Levanger
Overgrepsmottaket i Levanger
Innherred IK legevakt/Sykehuset i Levanger, gyn. avd., Postboks 130, 7601 Levanger
Tlf: 74 05 25 00
     
Trondheim
Overgrepsenheten ved kvinne- barnsenteret, St. Olavs Hospital
Olav Kyrresgt. 17, 7004 Trondheim
Tlf: 72 57 12 12


MOTTAK - NORD NORGE

Bodø
Overgrepsmottaket i Salten
Bodø legevakt, Plassmyrv. 13, 8008 Bodø
Tlf: 75 55 70 00
     
Hammerfest
Hammerfest overgrepsmottak
Hammerfest legevakt, Sykehusv. 35, 9600 Hammerfest
Tlf: 78 41 20 00
     
Harstad
Harstad IK legevakt - overgrepsmottaket
St Olavsgt 70, 9480 Harstad
Tlf: 77 06 30 00/77 01 53 70    

Tromsø
Overgrepsmottaket ved Legevakta i Tromsø
Postboks 32, 9038 Tromsø
Tlf: 77 62 80 00